Velký okruh odhaluje Jánošíkove diery v celé jejich kráse. Uvidíte všechny jejich části – Dolné, Nové i Horné diery a překonáte všechny jejich žebříky. Nakonec si užijete výhled ze sedla Medzirozsuce.

Z rozcestí Biely Potok (575 m), hned u hotelu Diery, se vydejte po modré značce. Už po pár minutách se okolo začnou objevovat první skaliska až se před vámi objeví první úzká soutěska, která je vstupní branou do Jánošíkovych dier. Tato spodní část Dier se jmenuje Dolné diery a hned na jejich začátku narazíte na rozcestí Ostrvné (640 m).

Nové diery

Na rozcestí odbočte vlevo na žlutě značenou cestu do části Nové diery. Nové diery byly zpřístupněné jako poslední a čeká tu na vás několik opravdu úzkých míst, železné lávky a pár vodopádů, které překonáte po žebřících. Tato část Jánošíkovych dier není dlouhá, a tak ze soutěsky brzy vyjdete a začnete stoupat lesem na vyhlídku do údolí a protější skály.

Za vyhlídkou následuje pohodová lesní pěšina, která vás dovede na rozcestí Podžiar (715 m), kde si můžete odpočnout na trávě na sluníčku a v sezoně koupit nějaké to občerstvení v malé drevenici.

Horné diery

Z Podžiaru pokračujte po modré značce proti proudu potoka. Přejdete přes louku a hned na okraji začíná nejhezčí část Jánošíkovych dier – Horné diery. Právě tady najdete nejvíc lávek, vodopádů a žebříků. Na těch nejdelších se nejednomu turistovi zatají dech a po jejich úspěšném překonání budete mít jistě na co vzpomínat.

Nejnáročnější část necháte za sebou s výstupem na rozcestí pod Pálenicou (900 m). Tady se údolí na chvilku rozšíří a pohodlnou lesní pěšinou dojdete k rozcestí pod Tesnou Rizňou (935), kde se modrá značka stáčí vpravo do jedné z bočních roklí. Právě ta se jmenuje Tesná Rizňa a čeká vás tu dalších několik nižších vodopádů.

Sedlo Medzirozsutce

Po překonání poslední rokle budete ještě chvilku stoupat lesem, dokud se vám neodkryje krásný pohled na Malý Rozsutec, který se odtud ovšem vůbec nezdá být malým. Jeho skalnatou východní stěnu si můžete prohlédnout během přestávky na rozcestí pod Tanečnicou (1 186 m), nebo můžete pokračovat ještě pár minut do širokého travnatého sedla Medzirozsutce (1 200 m), odkud na jeho vrchol uvidíte také, a navíc se tu odkryje výhled na Oravu, Velký Choč a Západní Tatry. Kousek před sedlem je po levé straně nevýrazně označená, krátká odbočka k prameni, kde si můžete doplnit vodu.

Sestup

Pro sestup slouží zeleně značená cesta, která začíná na rozcestí pod Tanečnicou (1 186 m). Ta chvilku prudce klesá na dno doliny a pak mírným klesáním podél potoka směřuje na rozcestí pod Tesnou Rizňou (935) a dál zároveň s modrou značkou na rozcestí pod Pálenicou (900 m). Tady odbočuje vlevo, traverzuje svah a končí sestupem do sedla Vrchpodžiar (745 m). Po žluté značce seběhnete pár desítek výškových metrů do Podžiaru a sestoupíte po modré značce Dolnými dierami přes rozcestí Ostrvné (640 m) zpět do Bieleho Potoka.

Užitečné informace

Ze Žiliny autobusem přes centrum Terchové k hotelu Diery („Terchová,,B.Potok h.Diery“). Více než polovina autobusů ale k hotelu Diery nezajíždí a je potřeba v centru Terchové (zastávka „Terchová,,centrum“) přestoupit nebo odtud zbývající dva kilometry dojít pěšky.

Vyhledat spojení

Autem ze Žiliny po silnici č. 583 do Terchové a dále směr Zázrivá do části Biely Potok. Zaparkovat je možné na placeném parkovišti u hotelu Diery po pravé straně cesty.

Biely Potok Ostrvné (0:25) [ŽLUTÁ] Podžiar (1:10) pod Pálenicou (2:00) pod Tesnou Rizňou (2:10) pod Tanečnicou (2:55) sedlo Medzirozsutce (3:05) pod Tanečnicou (3:15)  pod Tesnou Rizňou (3:45) pod Pálenicou (3:55) sedlo Vrchpodžiar (4:25) Podžiar (4:45) Ostrvné (5:05) Biely Potok (5:25)

občerstvení na rozcestí Podžiar, pramen pod sedlem Medzirozsutce

  • Pokud máte dostatek času a sil, můžete ze sedla Medzirozsutce pokračovat na Malý Rozsutec. Viz. výstup na Malý Rozsutec
  • Ze sedla Medzirozsutce můžete vystoupit také na Velký Rozsutec a sestoupit do Štefanové. Viz. výstup na Velký Rozsutec

Fotogalerie

Jánošíkove diery - Horné diery
Výstup na Velký Rozsutec přes Jánošíkove diery
Výstup na Velký Rozsutec přes Jánošíkove diery